Kontejnerová přeprava (zaměřena převážně na Karlovarský kraj - není podmínkou)
    - vozem avia daewoo kontejner nosnost 4t, zajišťuji dovoz písku, štěrku, betonu a veškerých stavebních materiálů
         
      - dále zajistím odvoz suti a komunálních odpadů, včetně uložení na skládku      - přistavení kontejneru na určené místo + jejich výměna
      - přeprava stavebních strojů do 4 tun (minibagry, vysokozdvižné vozíky, válce a různé stavební stroje, které je možno naložit bez pomoci jeřábu, tzv. po ose).

Zemní a výkopové práce
     - pásový minibagr caterpillar 302,5 je vybaven gumovými pásy pro minimální poničení terénu
     - kopání základů RD
     - elektro a kanalizační přípojky
     - úpravy terénů
     - kopání bazénů, jímek a septiků
     - obkopávání základů za účelem hydroizolace
     - úpravy svahů za pomocí hydraulicky nastavitelné lžíce